Er wordt gespeeld, gelachen... en natuurlijk ook wel eens gehuild

Ineke en Hans zijn pleegouders in de weekenden

Het begon allemaal met het vrijwilligerswerk dat Ineke deed voor het SDW-team OMK (Ouders Met Kinderen). Dit team begeleidt ouders met een verstandelijke beperking bij de opvoeding van hun kinderen. Ineke zette zich als vrijwilliger in bij allerlei activiteiten voor deze ouders en kinderen. Zo leerde ze ook de zusjes Nikki* en Nora* kennen.

Ineke weet nog: “Er was eigenlijk al bij de eerste kennismaking een ‘klik’. Deze jonge kinderen stonden ook op de wachtlijst voor een buddy-pleeggezin, voor opvang tijdens de weekenden. Ik wilde graag iets betekenen voor de zusjes en mijn man en ik meldden ons aan voor het buddy-pleegouderschap bij SDW.” 

Ineke en Hans gingen een screeningstraject in en zij kregen groen licht voor opvang tijdens de weekenden. Ineke en Hans: “Voor buddy-pleegzorg is het contact met de biologische ouder(s) van cruciaal belang. Je moet als pleegouder namelijk begrip kunnen opbrengen voor en inzicht hebben in de thuissituatie van de pleegkinderen. Daarom is de moeder van Nikki en Nora een aantal keer bij ons op bezoek geweest. Zo leerden we elkaar beter kennen.” 

Prettig voelen 

“Dit contact verliep prettig. Er was sprake van wederzijds respect. De pleegzorgwerker van SDW was er ook altijd bij en we maakten afspraken over vervoer en verblijf. Tegelijkertijd waren ook de meisjes aanwezig bij de bezoeken. Zij lieten merken dat ze zich prettig voelden bij ons. Alles bij elkaar was dit een prima start voor de buddy-pleegzorg aan deze twee lieve kinderen.” 

De ‘klik’ die tijdens het vrijwilligerswerk tussen Ineke en de kinderen was ontstaan, bleef bestaan. “We hebben een band opgebouwd met Nikki en Nora, vergelijkbaar met de band met onze eigen kinderen”, vinden Ineke en Hans. “De zusjes voelen zich thuis bij ons. Er wordt gespeeld, gelachen en natuurlijk ook wel eens gehuild. De kinderen zijn een belangrijk onderdeel geworden in ons weekendleven. Het eenvoudige samenzijn tijdens maaltijden, voorlezen, televisie kijken, slapen gaan et cetera leveren eigenlijk de mooiste contactmomenten op.” 

Verhuizen 

Voor Hans en Ineke breekt nu een lastige tijd aan, want Nikki en Nora gaan met hun moeder verhuizen. “Natuurlijk weet je dat je als buddy-pleegouder op een gegeven moment een soort van afscheid moet nemen. En zo vaak komen verhuizingen waardoor het pleegouderschap niet meer door kan gaan, niet voor. We hebben genoten van de kinderen; het is fantastisch om te ervaren dat je je geluk met deze kinderen kunt delen. Dit pleegouderschap heeft ons leven echt verrijkt, het had nog veel langer mogen duren!”  

*De namen van de kinderen zijn vanwege de privacy gefingeerd. 

Screening

Pleegouder zijn is een grote verantwoordelijkheid. Daarom kijkt SDW van tevoren of er risico’s zijn bij het opvoeden van pleegkinderen. Dat noemen we screening. Zo controleren we bijvoorbeeld of de kandidaat-pleegouders geen strafblad hebben. Ook gaan we in gesprek met de kandidaat-pleegouders om te beoordelen of zij voldoen aan diverse criteria om pleegouder te kunnen worden. 

Bekijk direct

Al onze vacatures