Privacybeleid SDW

In deze verklaring omschrijven wij welke gegevens wij opvragen en verwerken via de website www.samenwerkenbijsdw.nl en waarvoor we die gegevens gebruiken. Voor het uitgebreide privacyreglement van SDW verwijzen we je naar de pdf Privacyreglement op www.sdw.nl/publicaties.

Verwerken van persoonsgegevens 

SDW gebruikt de op de website verzamelde persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. We vragen daarbij om alleen voor dat doel noodzakelijke gegevens. Het gaat om een of meer van de volgende doelen: 

  1. Te kunnen bellen of e-mailen om een gestelde vraag te kunnen beantwoorden. 
  2. Het doorlopen van een sollicitatieprocedure.  
  3. Het doorlopen van een aanmeld-/sollicitatieprocedure voor vrijwilliger, pleegouder of gezinshuisouder. 
  4. Het kunnen versturen van een job alert bij nieuwe vacatures in door jou geselecteerde functiegroep(en). 

Bewaartermijnen 

SDW bewaart de via de website verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

Soort gegevens en doel  Bewaartermijn
Naam, e-mail e/o telefoonnummer om een vraag te kunnen beantwoorden  Maximaal 2 dagen na afhandeling van de vraag verwijderen wij intern de gegevens. Het content management systeem van de website verwijdert het ingevulde formulier met gegevens automatisch na 30 dagen. 
NAW-gegevens, e-mail e/o telefoonnummer, CV en motivatie voor het doorlopen van een sollicitatieprocedure tot medewerker. 

Als je na afloop van de wervings- en selectie periode niet in dienst bent getreden bewaren we jouw gegevens nog maximaal 4 weken. Daarna verwijderen we deze volledig uit het systeem. 

Als je na afloop van de wervings- en selectie periode wel in dienst treed bewaren we jouw gegevens in je personeelsdossier.

Naam en e-mail om een job alert te kunnen versturen We bewaren jouw gegevens tot het moment dat jij je afmeldt voor de job alert. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verstrekken geen via de website verkregen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn en/of jouw toestemming daarvoor krijgen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je indienen bij de functionaris gegevensbescherming via privacy@sdwzorg.nl  

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Daarnaast maakt deze website gebruik van analytische, statistische en tracking cookies om beter inzicht te krijgen in het websiteverkeer en op maat informatie aan te kunnen bieden. 

Bij een bezoek aan deze website krijg je op voorhand de keuze om alle cookies te accepteren of om zelf in te stellen welke cookies je wel of niet wilt accepteren. Deze instellingen kun je naderhand altijd wijzigen. 

Andere websites 

Op deze website van SDW staan links naar andere websites. SDW is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

SDW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming, via privacy@sdwzorg.nl 

Versie 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 5 juli 2022.