Een plek waar het kind

zichzelf kan zijn

Soms kunnen kinderen of ouders een ‘adempauze’ gebruiken. Dan verblijft het kind tijdelijk bij een pleeggezin. Dat is meestal voor een paar nachtjes. Soms is het nodig dat het kind langer bij een pleeggezin woont. Dat brengt rust. Voor het kind en de ouders. Ben jij de pleegouder die zo’n kind structuur, veiligheid en warmte kan en wil bieden?

 • Jij kiest de vorm van pleegouderschap die bij jou en je gezin past

 • Maak het verschil door je pleegkind rust, aandacht en stabiliteit te bieden.

 • Je kunt met vragen altijd terecht bij jouw zorgbegeleider van SDW.

niet alleen te doen

Pleegzorg hoef je

niet alleen te doen

Voor SDW staat het kind voorop. We kijken wat voor pleegzorg hij of zij nodig heeft en welk pleeggezin daarbij past. Pleegzorg hoef je echter niet alleen te doen. Je kunt rekenen op de ondersteuning van een professionele pleegzorgbegeleider van SDW. Samen bereiden we jou voor op het pleegouderschap en de plaatsing als er sprake is van een match. En natuurlijk kun je altijd terecht met al je vragen. Ook organiseert SDW trainingen voor pleegouders waarbij verschillende thema’s aan bod komen.

4 soorten pleegzorg

 • 1. Deeltijdpleegzorg

  Soms is een kind en/of zijn ouder(s) gebaat bij een korte, maar regelmatige adempauze door pleegzorg. Dan ben je bijvoorbeeld alleen in de weekenden pleegouder. De rest van de tijd woont je pleegkind bij zijn ouder(s). Deze pleegzorg geeft kind en ouders momenten om tot rust te komen en kan mogelijk een uithuisplaatsing voorkomen. Ook kan deeltijdpleegzorg ingezet worden op momenten van ziekte of instabiliteit in de thuissituatie.

 • 2. Hulpverleningsvariant

  Soms is de thuissituatie zo ontregeld dat de ouder(s) intensieve ondersteuning krijgen om de opvoeding weer op te kunnen pakken. In die tijd komt het kind in jouw pleeggezin wonen. Van tevoren weet je hoe lang die periode is. Als de opvoedingssituatie na die periode is hersteld, gaat het kind weer terug naar zijn ouders, mogelijk met extra ondersteuning zoals deeltijd-pleegzorg. Als de ouder(s) de periode van intensieve ondersteuning toch niet in staat blijken te zijn om voor het kind te zorgen, wordt gekeken wat voor het kind de beste oplossing is. Dit kan bijvoorbeeld de opvoedingsvariant van pleegzorg zijn.

 • 3. Opvoedingsvariant

  Sommige kinderen kunnen voor langere tijd niet meer bij hun ouders wonen. Er is dan altijd iets ernstigs aan de hand. Dan is het fijn als je deze kinderen een gewone gezinssituatie kunt bieden, waarbij het kind zich thuis voelt, op kan groeien en zich kan ontwikkelen. Je neemt de opvoeding over van de ouders. Als kan en als het in het belang van het kind is, blijft samenwerking met de ouders wel bestaan. 

 • 4. Crisispleegzorg

  Zoals het woord ‘crisis’ al zegt, is bij deze vorm van pleegzorg per direct een pleeggezin nodig om het kind tijdelijk een veilige plek te bieden. Bijvoorbeeld als het thuis echt even niet meer gaat. Deze vorm van pleegzorg is acuut, fulltime en tijdelijk, al weet je van tevoren niet voor hoe lang. 

pleegouder worden?

Wie kan

pleegouder worden?

Wil jij iets betekenen voor een kind dat (tijdelijk) niet thuis kan wonen? En ben je 21 jaar of ouder? Als jij een pleegkind een stabiele en veilige omgeving kunt bieden, kun je pleegouder worden. Alleenstaand, samenwonend met of zonder kinderen, een fulltime of parttime baan; het kan allemaal. Na aanmelding gaan we met jou een screeningsprocedure in. Natuurlijk is een vrijblijvend kennismakingsgesprek ook mogelijk.

Neem contact op of vraag een informatiepakket aan

Jouw vragen beantwoord
tijdens een informatiebijeenkomst

We gaan graag met je in gesprek over pleegouder worden en welke vorm van pleegzorg bij jou past. Vul het contactformulier op deze pagina in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

We organiseren ook regelmatig informatiebijeenkomsten voor mensen die interesse hebben in pleegzorg. De bijeenkomsten zijn digitaal of op een locatie. Aan de orde komen:

 • De mogelijkheden van pleegzorg, 
 • De ondersteuning vanuit SDW, 
 • Het contact met de biologische ouders, 
 • Hoe kun je pleegouder worden. 

Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen, zowel aan begeleiders van SDW als aan een pleegouder die uit eigen ervaring kan vertellen.

De eerstvolgende informatiebijeenkomst is op dinsdagavond 9 april, 20.00 uur, op SDW kantoor de Douanier, Kadeplein 3a in Roosendaal.

Interesse? Meld je aan via een e-mail naar pleegzorg@sdwzorg.nl