Door dit selectietraject hebben zowel aangenomen als afgewezen kandidaten een goed gevoel bij SDW

Ellen krijgt veel positieve reacties op het selectietraject voor leerlingen

Wil je bij SDW een leer-werktraject Praktijkgestuurd Leren (PGL) dan begin je natuurlijk met een sollicitatiebrief. Maar daarmee ben je er niet: de afdeling Praktijkopleiding heeft een uitgebreid selectietraject opgesteld voor je wordt aangenomen als leerling. Waarom is dat en hoe ziet dat traject eruit? 

Praktijkopleider Ellen Rombout is één van de grondleggers van het huidige selectietraject. “We willen een goede selectie kunnen maken op een laagdrempelige manier. We krijgen juist heel positieve reacties op het selectietraject dat we hebben opgesteld.” 

Informatiebijeenkomst

“We vinden het belangrijk dat leerlingen weten waar ze aan beginnen. Daarom organiseren we voor alle briefschrijvers een informatiebijeenkomst. Zowel SDW als de onderwijspartner vertellen de kandidaten wat ze kunnen verwachten en wat we van hen verwachten. Ook een leerling is aanwezig om zijn of haar ervaringen te delen en vragen te beantwoorden.”

“Ben je na de informatiebijeenkomst nog steeds enthousiast, dan nodigen we je uit voor de voorselectie”, vertelt Ellen. “Dat is een groepsbijeenkomst van een dagdeel waarbij je met zes tot acht personen verschillende opdrachten uitvoert. Hierbij bekijken we een aantal competenties die belangrijk zijn in het vak, zoals het contact met cliënten en kunnen reflecteren op het eigen handelen.” 

Gemoedelijke voorselectie

“Aan iedere deelnemer besteden we aandacht en bij de evaluaties krijgen we steevast positieve reacties. Ondanks dat deelnemers het spannend vinden, ervaren ze het als een prettige bijeenkomst. We vinden het belangrijk dat mensen zich op het gemak voelen. We zorgen voor een gemoedelijke en veilige sfeer waarin de opdrachten gedaan worden. Zelfs als deelnemers op basis van de voorselectie afgewezen worden, houden ze vaak een positieve ervaring over aan deze dag. En bij deelnemers die een ronde verder komen, zien we juist een extra boost om bij SDW te willen beginnen.”

Sollicitatiegesprek

Word je op basis van de voorselectie afgewezen, dan krijg je altijd de gelegenheid om feedback te vragen. Degenen die door zijn, wacht nog een sollicitatiegesprek waarna de beslissing wordt genomen. “Soms twijfelen we nog na het sollicitatiegesprek en dan vragen we of die kandidaat wil meelopen op een locatie voor we de beslissing nemen”, licht Ellen toe. 

Uitval voorkomen

“Het is een vrij uitgebreid traject, maar hiermee voorkomen we vaak wel uitval in een later stadium. Uitval is voor SDW niet prettig, maar voor de leerling ook niet”, aldus Ellen. “Waar ik vooral trots op ben, is dat door dit selectietraject leerlingen met een goed gevoel bij SDW beginnen én dat afgewezen kandidaten ook een goed gevoel overhouden aan SDW. Ieder jaar evalueren wij het selectietraject en stellen het bij. Zo wordt het steeds beter.”

Eerste en tweede jaar boventallig

“Nog een punt waar ik trots op ben, is dat bij SDW leerlingen in het eerste en tweede jaar boventallig staan. Dat betekent dus voor de leerling de ruimte om te leren, voor het team extra handen en voor de cliënten extra aandacht. Als leerlingen eraan toe zijn, mogen ze wel meegenomen in de formatie van het team, maar dat is dat eerste jaar dus niet per sé nodig. Volgens mij is SDW één van de weinige zorgorganisaties die dat op deze manier geregeld heeft.”

Wil je meer weten over werk-leertrajecten bij SDW, kijk op www.samenwerkenbijsdw.nl/leren-werken 

Bekijk direct

Al onze vacatures